DANH MỤC SẢN PHẨM

Tập hợp các ngành hàng, nhóm hàng mà doanh nghiệp đang kinh doanh. Mỗi một ngành hàng, nhóm hàng sẽ có nhiều sản phẩm, chủng loại khác nhau.
DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả danh mục sản phẩm

  • Danh mục sản phẩm của một doanh nghiệp có thể được mô tả bằng chiều rộng, chiều dài, chiều sâu và tính thống nhất của nó.
    - Cho biết số lượng các loại sản phẩm của doanh nghiệp.
    - Tổng số mặt hàng có trong tất cả các loại sản phẩm của doanh nghiệp, được tập hợp theo từng loại sản phẩm khác nhau.
    - Biểu thị số lượng những mặt hàng khác nhau có trong từng nhãn hiệu của từng loại sản phẩm của danh mục sản phẩm.

Mô tả danh mục sản phẩm
Tạo sản phẩm một cách đơn giản

Tạo sản phẩm một cách đơn giản

  • Tạo các thể loại khác nhau cho sản phẩm của bạn một cách đơn giản như nhiều kích cỡ, màu sắc, chất liệu,... Mỗi thể loại có thể là giá, SKU, trọng lượng và hàng tồn kho khác nhau.

Tạo cùng lúc nhiều sản phẩm và không giới hạn số lượng

  • Để tạo nhiều sản phẩm cùng một lúc bạn chỉ cần tải tệp chứa thông tin sản phẩm của mình lên, hệ thống sẽ giúp bạn tạo các sản phẩm một cách nhanh chóng. Ngoài ra, không giới hạn về số lượng sản phẩm nên bạn có thể đăng hết tất cả sản phẩm của mình.

Tạo cùng lúc nhiều sản phẩm và không giới hạn số lượng
Nhóm sản phẩm tiện lợi

Nhóm sản phẩm tiện lợi

  • S2Retail cấu trúc sản phẩm theo tình trạng, nhà cung cấp, loại và nhóm sản phẩm một cách thông minh giúp bạn quản lý và xem thống kê đơn giản hơn.

Trải nghiệm miễn phí phần mềm quản lý bán hàng S2Retail

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và tất cả vấn đề khác.
Trải nghiệm miễn phí phần mềm quản lý bán hàng S2Retail

© Bản quyền S2retail.com 2021. Đã đăng ký Bản quyền.